Nawigacja

 • Kiermasz Bożonarodzeniowy

  16 grudnia przy Kaplicy w Brzoskwini odbył się kiermasz zainicjowany i zorganizowany przez Radę Rodziców naszej szkoly. Patronat nad akcją objęła pani dyrektor Bogusława Mysiorska - Wolny.
  Wszystkie rzeczy wystawione na sprzedaż zostały wykonane przez dzieci oraz ich rodziców i nauczycieli. Niezwykle duże zaangażowanie rodziców, dzieci i nauczycieli zaowocowało powstaniem pięknych ozdób świątecznych, które zostały sprzedane w mgnieniu oka! Udało się zebrać niebagatelną sumę około 2 tys. zł, która została przeznaczona na doposażenie szkoły.

  Wszystkim, którzy wsparli tę inicjatywę i przyczynili się do zebrania tak dużej kwoty serdecznie dziękują organizatorzy oraz Dyrektor szkoły.

   

 • Spotkanie Opłatkowe seniorów
  15 grudnia w remizie OSP z inicjatywy Klubu Seniora z Brzoskwini odbyło się spotkanie opłatkowe dla seniorów. Ogrom pracy w przygotowania sali i poczęstunku włożyli szczególnie członkowie Klubu Seniora i Koła Gospodyń Wiejskich. Dzięki nim pięknie przystrojone stoły uginały sie od pysznego jedzenia. W spotkaniu swój udział mieli także strażacy z OSP i członkowie Rady Sołeckiej. 
  Wydarzenie uświetnili goście specjalni z Urzędu Gminy: Wójt Elżbieta Burtan, Radna Powiatu Alicja Wójcik, Członkowie Rady Gminy: Henryk Krawczyk, Tadeusz Brzuchacz, Wojciech Stępień oraz właściciel gospodarstwa rybackiego, Bartłomiej Szczoczarz z rodziną. Pomimo niskiej frekwencji spotkanie przebiegło w uroczystej i przyjaznej atmosferze. Pani Wójt serdecznie podziękowała za oddane na nią w wyborach głosy oraz zapewniła (wraz z Radnymi) należytą opiekę nad naszym sołectwem. 

   

 • Mikołaj w Brzoskwini

  9 grudnia w remizie OSP jak co roku odbyły się Mikołajki. Soltys wraz z radą sołecką zaprosili wszystkie dzieci w wieku 2-12 lat na występ zaprzyjaźnionej grupy teatralnej , która wprowadziła widzów w mikołajkowy klimat. Następnie wszystkie grzeczne dzieci otrzymały paczki, które w tym roku przygotowywał osobiście pan Soltys wraz z małżonką. 

   

 • Spotkanie Mikołajkowe

  Z A P R O S Z E N I E

  Sołtys i Rada Sołecka Brzoskwini

  zapraszają dzieci od 2 do 12 lat

  zamieszkałe w Brzoskwini

  na „Spotkanie Mikołajkowe” podczas

  którego dzieci obejrzą spektakl teatralny.

  Mikołaj rozda dzieciom prezenty.

   Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2018

  o godzinie 17.30 w świetlicy środowiskowej

  Spotkanie Mikołajkowe - Obrazek 1
   

  ZAPRASZAMY !

 • Zamknięcie drogi

            Informuję, że w dniach 6 i 7 listopada 2018 r. (wtorek – środa) w godz. od ok. 8:35 do ok. 15:00 każdego dnia w związku z modernizacją zamknięty będzie odcinek drogi powiatowej 2122K w Brzoskwini w rejonie przystanków„Brzoskwinia Koziary” i „Brzoskwinia Góra” na odcinku zaznaczonym w załączniku. W związku z powyższym linia nr 258 będzie skierowana na skróconą trasę: od Bronowic Małych do przystanku „Morawica Cmentarz” bez zmian, a następnie do pętli „Morawica”, gdzie autobus będzie oczekiwał na odjazd i od przystanku „Morawica Cmentarz”realizował stały rozkład jazdy w kierunku Krakowa. Bez obsługi pozostaną przystanki: „Brzoskwinia Koziary”„Brzoskwinia Góra”„Brzoskwinia Sklep”„Brzoskwinia Kamyk”„Brzoskwinia Pętla”„Nielepice Stadnina” „Nielepice”.

  Trasa skrócona nie dotyczy kursów: z Bronowic Małych z godz. 5:20 i 7:20, z Ronda Ofiar Katynia z godz. 4:32, z Nielepic z godz. 4:30, 5:15, 6:10 i 8:20 oraz wszystkich kursów po zakończeniu prac. Zgodnie z uzgodnieniami z wykonawcą kurs z Nielepic z godz. 8:20 zostanie przepuszczony przez teren prac, po przejeździe autobusu droga zostanie zamknięta.

  W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin może ulec zmianie.

  Proszę o umieszczenie komunikatów o utrudnieniach dla pasażerów oraz o zobowiązanie kierowców do informowania pasażerów o zmienionej trasie.

  Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy: p. Jacek Bąk, tel. 504 191 613

  Zamknięcie drogi - Obrazek 1

 • Zebranie Wiejskie

  SOŁTYS
  ZAWIADAMIA

  że w dniu 23.09.2018r(niedziela) . o godz.16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Brzoskwini 

  odbędzie się

  ZEBRANIE WIEJSKIE

  Mieszkańców Sołectwa Brzoskwinia

  PORZĄDEK OBRAD:
      1. Otwarcie zebrania – wybór sekretarza zebrania.
      2. Przyjęcie protokołu z zebrania wiejskiego z dnia 29.04.2018r.
      3. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zasad  usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, oraz miejsc sprzedaży i spożywania poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Zabierzów.
      4. Informacja sołtysa o zadaniach realizowanych w roku 2018.
      5. Podział środków, które nie zostaną wykorzystane w roku 2018 na inne zadanie.
      6. Podział funduszu sołeckiego na rok 2019.
      7. Podział środków z wynajmu świetlicy i dzierżawy działki Nr 60/7.
      8. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań drogowych na rok 2019 z budżetu Gminy Zabierzów.
      9. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania Gminy Zabierzów z Powiatem Krakowskim zadań pn „dokończenie nakładki bitumicznej na drodze DP Nr 2221K, oraz wykonanie bezpiecznego przejścia i budowa chodników przy drogach DP Nr 2121K.
      10.  Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Najładniejsza posesja”.
      11.  Informacje p. Wójt o zadaniach, które nie będą realizowane w roku 2018, oraz omówienie problemów związanych z komunikacją publiczną w sołectwie – dyskusja.
      12.  Wolne wnioski.
      13.  Zakończenie zebrania.

  UWAGA:
  Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
  W przypadku braku wyżej wymienionej liczby głosujących ustala się drugi termin zebrania 16:15, w tym samym miejscu.
  Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.

 • Protokół z zebrania z dnia 29 IV 2018

  Protokół z zebrania z dnia 29 IV 2018
 • Życzenia Wielkanocne

  Życzenia Wielkanocne - Obrazek 1

 • Spotkanie opłatkowe

  Dnia 16 grudnia w świetlicy wiejskiej odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez komendanta i prezesa OSP w Brzoskwini. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: sołtys Tadeusz Jojczyk wraz z Radą Sołecką, członkowie Klubu Seniora z prezesem Wiesławem Kosteckim oraz druhny i druhowie OSP.
   

         Po życzeniach złożonych przez komendanta, Waldemara Brzoskwinię, głos zabrali także sołtys i prezes KS, a następnie wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne. W tej bardzo miłej atmosferze, przy pysznym śledziu, ciastach i kawie toczyły się żarliwe rozmowy. 
   

        Rada Sołecka z sołtysem dziękują za tę piękną inicjatywę i liczymy na kolejne spotkanie.

 • Klub Seniora dla dzieci

  Członkowie Klubu Seniora spotykają się w świetlicy wiejskiej w każdą środę od 16.00. W tym dniu, dzięki Ich inicjatywie, odbywają się warsztaty rękodzieła dla najmłodszych. Można nauczyć się szycia, wyszywania, szydełkowania, tworzenia pięknych ozdób okazjonalnych i wiele innych oraz spędzić czas w przemiłym towarzystwie. 
   

  Członkinie Klubu Seniora zapraszają wszystkie chętne dzieci (i nie tylko) na cotygodniowe spotkania i zaznaczają, że zapewniają niezbędne materiały do pracy! 
   

  Serdecznie zachęcamy do udziału!

 • Zebranie wiejskie

   

  SOŁTYS ZAWIADAMIA


  że w dniu 17.12 .2017 r. o godz. 15.30 odbędzie się w świetlicy wiejskiej


  Zebranie wiejskie Mieszkańców wsi Brzoskwinia
   

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór sekretarza zebrania.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzednich zebrań.
  5. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Soleckiej w okresie od ostatniego zebrania.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian nazw ulic w Brzoskwini.
  7. Informacja Pani Wójt o przyczynie nie ujęcia w budżecie roku 2018 zadania pn. „Przebudowa centrum miejscowości , oraz ograniczonym zakresie zaawansowania prac przy przebudowie drogi Nr 538- dyskusja
  8. Omówienie zadań drogowych , które nie mogą być realizowane w roku 2018.
  9. Podział środków z wynajmu świetlicy wiejskiej.
  10. Wolne wnioski
  11. Zakończenie zebrania

   

  - Uwaga –

   Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

  W przypadku braku wyżej wymienionej liczby głosujących, ustala się

  drugi termin zebrania o godz. 15.45

  Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.

  Sołtys

  Tadeusz Jojczyk

  .

 • Zebranie Wiejskie

   

  SOŁTYS ZAWIADAMIA


  że w dniu 29.04 .2018 r. o godz. 16.00 odbędzie się w świetlicy wiejskiej


  Zebranie wiejskie Mieszkańców wsi Brzoskwinia
   

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie protokołu z zebrania wiejskiego z dnia 17.12.2017 roku.
  4. Rozpatrzenie zgłoszonego przez mieszkańców Brzoskwinia wniosku o nadanie nazwy jednej z ulic im. Tadeusza Skołuby.
  5. Informacja sołtysa i Rady Sołeckiej w okresie od ostatniego zebrania o realizacji uchwał, wniosków z poprzedniego zebrania.
  6. Rozpatrzenie wniosku mieszkańca Nielepic o ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez działkę Nr 416/1 do działki Nr 414/1
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę fragmentu działki Nr 60/7 o pow. 0,08 ha położonej w Brzoskwini.
  8. Informację Pani Wójt o przebudowie drogi Nr 538 (Skały) i innych inwestycjach w sołectwie oraz o sposobie załatwienia zgłoszonej przez mieszkańców uchwały Nr 5/2017 z dnia 17.10.2017 r.
  9. Wolne wnioski - dyskusja
  10. Zakończenie zebrania.

   

  - Uwaga –

  Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

  W przypadku braku wyżej wymienionej liczby głosujących, ustala się

  drugi termin zebrania o godz. 16.15

  Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.

  Sołtys

  Tadeusz Jojczyk

 • Mikołajki w Brzoskwini

  W sobotni wieczór, 9 grudnia do dzieci z Brzoskwini zawitał Mikołaj z wielkim workiem pełnym prezentów. 
  W świetlicy wiejskiej zgromadziło się kilkadziesiąt dzieci wraz z rodzicami i z wielkim zainteresowaniem obejrzeli niezwykle ciekawy i mądry występ teatrzyku, który poprzedzał pojawienie się najważniejszego gościa. 
  Gdy aktorzy upewnili się, że wszystkie dzieci zasłużyły na niespodziankę nastąpiło wręczenie paczek obecnym w sali milusińskim.

 • Spotkanie Mikołajkowe

  Z A P R O S Z E N I E

  Sołtys i Rada Sołecka Brzoskwini

  zapraszają dzieci od 2 do 12 lat

  zamieszkałe w Brzoskwini

  na „Spotkanie Mikołajkowe” podczas

  którego dzieci obejrzą spektakl teatralny.

  Mikołaj rozda dzieciom prezenty.

   Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2017

  o godzinie 17.15 w świetlicy środowiskowej

  Spotkanie Mikołajkowe - Obrazek 1
   

  ZAPRASZAMY !

 • Uchwała 2/2017

  Uchwała 2/2017
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy

  Kiermasz Bożonarodzeniowy

  Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców  naszej gminy oraz gości na Kiermasz Bożonarodzeniowy na Rynku w Zabierzowie w dniach 15-17 grudnia 2017 r. , na którym będzie można zakupić ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne, słodkie wypieki i miody, regionalne wędliny oraz  rękodzieło artystyczne.

  Szczególnie zapraszamy w sobotę 16 grudnia na spotkanie wigilijne i wspólne kolędowanie przy choince.

  Od godz. 14:00 zapraszamy na fragment jasełek w wykonaniu dzieci, koncert kolęd
  i piosenek świątecznych. O 15:00 harcerze przekażą Światełko Betlejemskie na ręce Wójt Gminy Zabierzów Elżbiety Burtan. O 15:30 odbędzie się aukcja charytatywna na dalsze leczenie i rehabilitację 6-letniej Julci. Program sceniczny wypełni koncert Gminnej Orkiestry Dętej, Chóru Voci di San Francesco oraz zespołu MATULA. Spotkanie przy choince będzie okazją do wspólnego śpiewania znanych i lubianych kolęd i pastorałek oraz złożenia życzeń świątecznych. W bożonarodzeniowy nastrój przeniosą wszystkich także Koła Gospodyń Wiejskich oraz Kluby Seniora, które przygotują tradycyjne potrawy z wigilijnych stołów. Ponadto zostaną rozstrzygnięte konkursy na „Potrawę wigilijną” oraz „Ozdobę choinkową”,

  a wszystko dopełni koncert kolęd w wykonaniu zespołu CONTRA.

 • Bajkowe soboty w SCKiPGZ

  Bajkowe soboty w SCKiPGZ

  Zapraszamy najmłodszych na seanse filmowe, które będą odbywały się w sobotnie przedpołudnie.

  Rozpoczynamy już w najbliższą sobotę o godz. 9:00 (28 października). Szczegóły w Sekretariacie pod numerem 12 285 11 79.

  Wstęp wolny.

   

 • Prelekcje dotyczące wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

  Prelekcje dotyczące wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

  Aktualne terminy prelekcji dotyczące wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.

  Prelekcje wygłoszą lekarze ze Szpitala Jana Pawła w Krakowie.

  17 listopada 2017 godzina 13.00 na sali obrad UG Zabierzów

  24 Listopada 2017 godzina 13.00 w Rudawie budynek komunalny nad Lewiatanem

  8 grudnia 2017 godzina 13.00 w Zabierzowie SCKiP

  Czas trwania prelekcji godzina zegarowa.

   

  Zapraszamy serdecznie!

  Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 • Uchwała nr 5/2017

  Uchwała nr 5/2017
 • Uchwała nr 4/2017

  Uchwała nr 4/2017

Aktualności

Kontakt

 • Sołectwo Brzoskwinia
  Sołtys: t.jojczyk@gmail.com
 • 506-140-740

Galeria zdjęć