Nawigacja

 

liczba odwiedzin: 14284
 •           Informuję, że w dniach 6 i 7 listopada 2018 r. (wtorek – środa) w godz. od ok. 8:35 do ok. 15:00 każdego dnia w związku z modernizacją zamknięty będzie odcinek drogi powiatowej 2122K w Brzoskwini w rejonie przystanków„Brzoskwinia Koziary” i „Brzoskwinia Góra” na odcinku zaznaczonym w załączniku. W związku z powyższym linia nr 258 będzie skierowana na skróconą trasę: od Bronowic Małych do przystanku „Morawica Cmentarz” bez zmian, a następnie do pętli „Morawica”, gdzie autobus będzie oczekiwał na odjazd i od przystanku „Morawica Cmentarz”realizował stały rozkład jazdy w kierunku Krakowa. Bez obsługi pozostaną przystanki: „Brzoskwinia Koziary”„Brzoskwinia Góra”„Brzoskwinia Sklep”„Brzoskwinia Kamyk”„Brzoskwinia Pętla”„Nielepice Stadnina” „Nielepice”.

 • SOŁTYS
  ZAWIADAMIA

  że w dniu 23.09.2018r(niedziela) . o godz.16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Brzoskwini 

  odbędzie się

  ZEBRANIE WIEJSKIE

  Mieszkańców Sołectwa Brzoskwinia

  PORZĄDEK OBRAD:
      1. Otwarcie zebrania – wybór sekretarza zebrania.
      2. Przyjęcie protokołu z zebrania wiejskiego z dnia 29.04.2018r.
      3. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zasad  usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, oraz miejsc sprzedaży i spożywania poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Zabierzów.
      4. Informacja sołtysa o zadaniach realizowanych w roku 2018.
      5. Podział środków, które nie zostaną wykorzystane w roku 2018 na inne zadanie.
      6. Podział funduszu sołeckiego na rok 2019.
      7. Podział środków z wynajmu świetlicy i dzierżawy działki Nr 60/7.
      8. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań drogowych na rok 2019 z budżetu Gminy Zabierzów.
      9. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania Gminy Zabierzów z Powiatem Krakowskim zadań pn „dokończenie nakładki bitumicznej na drodze DP Nr 2221K, oraz wykonanie bezpiecznego przejścia i budowa chodników przy drogach DP Nr 2121K.
      10.  Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Najładniejsza posesja”.
      11.  Informacje p. Wójt o zadaniach, które nie będą realizowane w roku 2018, oraz omówienie problemów związanych z komunikacją publiczną w sołectwie – dyskusja.
      12.  Wolne wnioski.
      13.  Zakończenie zebrania.

 • Spotkanie opłatkowe

  Dnia 16 grudnia w świetlicy wiejskiej odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez komendanta i prezesa OSP w Brzoskwini. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: sołtys Tadeusz Jojczyk wraz z Radą Sołecką, członkowie Klubu Seniora z prezesem Wiesławem Kosteckim oraz druhny i druhowie OSP.
   

         Po życzeniach złożonych przez komendanta, Waldemara Brzoskwinię, głos zabrali także sołtys i prezes KS, a następnie wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne. W tej bardzo miłej atmosferze, przy pysznym śledziu, ciastach i kawie toczyły się żarliwe rozmowy. 
   

Aktualności

Kontakt

 • Sołectwo Brzoskwinia
  Sołtys: t.jojczyk@gmail.com
 • 506-140-740

Galeria zdjęć